Борба против хлебарки

Всички хлебарки са вредители и носят редица сериозни заболявания, включително салмонела, дизентерия, гастроентерит и коремен тиф. Фекалийте от хлебарки също така могат да причинят екзема и астма.

Рискът е особено висок в домовете с деца, възрастни или болни хора. Освен рисковете за здравето и неприятният им външен вид, всички хлебарки са източник на специфична неприятна миризма, която те оствят у всеки предмет или храна до който се докоснат.

Хлебарките вредители се размножават много бързо и са силно устойчиви на препарати против хлебарки. От особена важност е бързата реакция, за да се предотврати заселването и разпространението им във вашия и съседните домове.