Бръмбари

Бръмбарите са най-разнообразна група от вредители на света. Семейството на бръмбарите съдържа повече видове от което и да е семейство от животинското царство. 40% от всички описани видове насекоми са бръмбари (около 350 000 вида), като редовно се откриват нови видове.

Тези вредители могат да бъдат открити почти навсякъде по света, с изключение на моретата и в полярните региони.