Дървеници

Дървениците са вредители, най-често срещани на места с ниска хигиена и малцинствени квартали. Въпреки това дървениците биват срещани и в сградите с висок човекооборот – това са хотели, хостели, вилни лагери и други.

Възрастните вредители са с формата на малък кафяв диск с размер около 3.5 мм. – колкото главата на кибритена клечка. Дървениците нямат крила, но краката им са силно развити и могат да се катерят по почти всяка вертикална повърхност, например краката на леглата.

Продълговатите им яйца се циментират в пукнатини близо до приемници им – в случая на дървениците, това сме ние хората.