Мишки и плъхове

Мишките и плъховете са вредители в градските, крайградските и селските райони. Те се заселват както в стари изоставени сгради, така и в пренаселени, нехигиенични места в градската среда. Въпреки това, мишките и плъховете биват откривани, дори в случаите, когато съществуват нови жилища и чисти помещения.

Тъй като тези вредители гризачи ядат практически всичко, което ядат и хората, те намират храна навсякъде в града. Кофите за боклук също привличат плъховете в битови и улични канализационни линии. Плъховете и мишките са огромен проблем за селските стопанства, където храната е в изобилие, а удобните места за гнездене са многобройни и е трудно да се елиминират.