Мравки

Повечето видове мравки са вредители с добре развити социални общества. Те живеят в постоянни гнезда, които в зависимост от вида мравки, могат да бъдат в почвата, в дърветата, под асфалта, или в кухини зад стените или под покрива.

Мравките могат да изминат огромни разстояния от мравуняка си в търсене на храна. Дори най-чистите домове могат да станат жертва на тези дребни вредители, които веднъж открили източника на храна го нападат с такава численост, че ще се нуждаете от професионална помощ доста скоро след това.