Кърлежи

Кърлежи

Кърлежи Има множество видове кърлежи, които могат да нападнат домовете ви. Кърлежите вредители, които произхождат от животни могат много лесно да се промъкнат в домави поради миниатюрният си размер. Друг вид кърлежи са тези, които произхождат от растенията. Те не...
Мравки

Мравки

Мравки Повечето видове мравки са вредители с добре развити социални общества. Те живеят в постоянни гнезда, които в зависимост от вида мравки, могат да бъдат в почвата, в дърветата, под асфалта, или в кухини зад стените или под покрива. Мравките могат да изминат...
Бръмбари

Бръмбари

Бръмбари Бръмбарите са най-разнообразна група от вредители на света. Семейството на бръмбарите съдържа повече видове от което и да е семейство от животинското царство. 40% от всички описани видове насекоми са бръмбари (около 350 000 вида), като редовно се откриват...