Прогонване на кучета

Прогонване на улични и домашни кучета от различни терени, градини, алеи и други обществени и частни терени.

ЗАЯВИ ОБРАБОТКА ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛИ ОЩЕ СЕГА